Toán Lớp 7: Góc ngoài tại đỉnh A của tam giác ABC có số đo là 130 độ . Biết ????̂ = 2/3 ????̂, tính số đo của góc B và góc C. Giúp mk với ạ

Question

Toán Lớp 7: Góc ngoài tại đỉnh A của tam giác ABC có số đo là 130 độ . Biết ????̂ = 2/3 ????̂, tính số đo của góc B và góc C.
Giúp mk với ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 6 tháng 2022-06-16T01:26:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta có:
  \hat{C} + \hat{B} = 130^o (Vì 130^o là số đó góc ngoài của ΔABC)
  => \hat{C} = 130^o : (2 + 3) . 2 = 52^o
        \hat{B} = 130^o – 52^o = 78^o
  Vậy \hat{C} = 52^o
         \hat{B} = 78^o
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Gọi góc ngoài đỉnh A là \hat{A_1}
  -Xét góc ngoài đỉnh A của ΔABC ta thấy:
     \hat{B} + \hat{C} = \hat{A_1} = 130^o
  -> \hat{B} + \hat{C} = 130^o
  -Thay C = 2/3 B theo giả thiết bài ta có
  -> \hat{B} + 2/3\hat{B} = 130^o
  -> \hat{B} . ( 1 + 2/3 ) = 130^o
  -> \hat{B} . 5/3 = 130^o
  -> \hat{B} = 130^o : 5/3
  -> \hat{B} = 130^o . 3/5
  -> \hat{B} = 78^o
  -> \hat{C} = 130^o – \hat{B} = 130^o – 78^o = 52^o
        Vậy \hat{B} = 78^o; \hat{C} = 52^o

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )