Toán Lớp 7: Giúp với Câu 1 : ( x+1/2 ) ² = 1/16 Câu 2 : ( x+1/3 ) ³ = -1/8 A. x=5/6 B. x=-5/6 C. x=-1/6 D. x=-5/6 hay -1/6 Giúp em với ạ! Giải thí

Question

Toán Lớp 7: Giúp với
Câu 1 : ( x+1/2 ) ² = 1/16
Câu 2 : ( x+1/3 ) ³ = -1/8
A. x=5/6
B. x=-5/6
C. x=-1/6
D. x=-5/6 hay -1/6
Giúp em với ạ!
Giải thích cho em nhaa!
ai cũng có 5 sao + Cảm ơn nha
mấy số 2 và 3 nhỏ nhỏ là mũ 2 và 3 nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 3 tháng 2022-02-18T12:08:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu 1:
  (x+1/2)^2= 1/16
  => (x+1/2)^2= (±1/4)^2
  TH1: x+1/2= 1/4                        TH2: x+1/2= -1/4
     => x= -1/4                                => x= -3/4
  Vậy x∈{-1/4; -3/4}
  Câu 2:
  (x+1/3)^3= -1/8
  => (x+1/3)^3= (-1/2)^3
  => x+1/3= -1/2
  => x= -5/6
  Vậy x= -5/6
  -> Chọn B

 2. Answer
  Câu 1:
  (x + 1/2)^2 = 1/16
  => (x + 1/2)^2 = (+-1/4)^2
  => x + 1/2 = +-1/4
  => $\left[\begin{matrix} x + \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{4}\\ x + \dfrac{1}{2} = \dfrac{-1}{4}\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} x = \dfrac{1}{4} – \dfrac{1}{2}\\ x = \dfrac{-1}{4} – \dfrac{1}{2}\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} x = \dfrac{-1}{4}\\ x = \dfrac{-3}{4}\end{matrix}\right.$
  Vậy x \in {-1/4 ; -3/4}
  ____________________________
  Câu 2:
  (x + 1/3)^3 = {-1}/8
  => (x + 1/3)^3 = (-1/2)^3
  => x + 1/3 = -1/2
  => x = -1/2 – 1/3
  => x = -5/6
  Vậy x = -5/6
  => Chọn bbB

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )