Toán Lớp 7: Giúp với Câu 1 : ( x+1/2 ) ² = 1/16 Câu 2 : ( x+1/3 ) ³ = -1/8 A. x=5/6 B. x=-5/6 C. x=-1/6 D. x=-5/6 hay -1/6 Giúp em với ạ! Giải thí

Question

Toán Lớp 7: Giúp với
Câu 1 : ( x+1/2 ) ² = 1/16
Câu 2 : ( x+1/3 ) ³ = -1/8
A. x=5/6
B. x=-5/6
C. x=-1/6
D. x=-5/6 hay -1/6
Giúp em với ạ!
Giải thích cho em nhaa!
ai cũng có 5 sao + Cảm ơn nha
mấy số 2 và 3 nhỏ nhỏ là mũ 2 và 3 nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Anh 9 tháng 2022-03-21T18:02:57+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 1 :
  (x+1/2)^2 = 1/16
  ⇒  (x+1/2)^2 =  (1/4)^2
  ⇒ x= 1/4
  Vậy  x=1/4
  Câu 2:
  (x+1/3)^3 = -1/8
  ⇒ (x+1/3)^3 = = (-1/2)^3
  ⇒ x + 1/3 = -1/2
  ⇒ x=(-1/2) – 1/3
  ⇒ x = -5/6
  Vậy  x=-5/6
  ⇒ B

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )