Toán Lớp 7: Giúp với cần gấp.????????. Trước 7h tối nay Đề: 1/ Nêu định nghĩ đại lượng thuận 2/ Cho đại lượng X và Y Tỉ lên thuận: Biết X bằg 4

Question

Toán Lớp 7: Giúp với cần gấp.????????. Trước 7h tối nay
Đề: 1/ Nêu định nghĩ đại lượng thuận
2/ Cho đại lượng X và Y
Tỉ lên thuận: Biết X bằg 4 thì Y bằg 8
a) Xác định hệ số tỉ lệ của Y đối với X
b) Biểu diễn Y theo X
c) Tính giá trị của Y biết X bằg 2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 1 tuần 2022-01-15T11:15:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. `#Tran`

  `1.` Định nghĩa: Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y=k.x ( với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k

  `2.` `a)` Do `y` tỉ lệ thuận với `x`

  `=>y=kx`

  Thay `x=4;y=8` vào `y=kx` ta được

  `8=k4`

  `k=8/4=2`

  Vậy hệ số tỉ lệ `k=2`

  `b)` Biểu diễn `y` theo `x` là: `y=2x`

  `c)` Thay `x=2` vào `y=kx` ta được

  `y=2.2`

  `y=4`

  VẬY `x=2` thì `y=2`

 2. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  1) Định nghĩa đại lượng tỉ lệ thuận:

  Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y=k.x ( với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k

  2)Ta có y=k.x

  hay 8=k.4

  k=8/4=2

  Biểu diễn y theo x:  y=2.x

  c) Thay x=2 vào công thức y=2.x ta có:

  y=2.2

  y=4 

  Vậy y=4

  CHÚC BẠN HỌC TỐT OWO

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )