Toán Lớp 7: Giúp tôi với (0,125)^100×8^111

Question

Toán Lớp 7: Giúp tôi với
(0,125)^100×8^111, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 6 tháng 2022-06-20T12:03:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. (0,125)^100*8^111)
  =(0,125)*100*8111(0,125)1008111
  =(0,125)100*100*811
  =(0,125)100*8100*811
  =(0,125*8)100*811
  =(0,125)100*8100*811
  =(0,125)100*8100*811
  =(1)100*811=(1)100*811
  =1*811=1*811
  =811

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (0,125)100.8111
  =(0,125)100.8100.811
  =(0,125.8)100.811
  =(1)100.811
  =1.811

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )