Toán Lớp 7: giúp mk vs nha hứa cho ctlhn cho ng trl nhanh nhất Cho tam giác có A= 40^0 . Trên tia đối của tia AC lấy điểm D. Trên nửa mặt phẳng bờ

Question

Toán Lớp 7: giúp mk vs nha hứa cho ctlhn cho ng trl nhanh nhất
Cho tam giác có A= 40^0 . Trên tia đối của tia AC lấy điểm D. Trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa điểm B vẽ tia Dx // BC. Biết (xDC) = 70^0
a. Tính số đo góc ACB.
b. Vẽ tia Ay là tia phân giác của góc BAD. Chứng minh Ay // BC.
c. Kẻ AH⊥BC(H∈BC). Chứng minh AH là phân giác của góc BAC.
d. Kẻ AK⊥Dx (K∈Dx). Chứng minh ba điểm H, A, K thẳng hàng., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 6 tháng 2022-05-25T17:00:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)Ta xét trong tam giác ABH có Hˆ=90o
  =>BAHˆ+ABHˆ=90o
  mà BAHˆ+HACˆ=90o=Aˆ(g t)
  =>ABHˆ=HACˆ.
  Xét tam giác BHA và Tam giác AIC có:
  AB=AC(gt)
  Hˆ=AICˆ=90o(gt)
  ABHˆ=HACˆ(c/m trên)
  =>Tam giác BHA=Tam giác AIC(cạnh huyền-góc nhọn)
  =>BH=AI(hai cạnh tương ứng)
  b)Vì Tam giác BHA=Tam giác AIC(c/m trên)
  =>IC=AH(hai cạnh tương ứng)
  Xét trong tam giác vuông ABH có:
  BH2+AH2=AB2
  mà IC=AH
  =>BH2+IC2=AB2(th này là D nằm giữa B và M)
  Ta có thể c/m tiếp rằng D nằm giữa M và C thì ta vẫn c/m được Tam giác BHA=Tam giác AIC(cạnh huyền-góc nhọn) và BH2+IC2=AC2=AB2
  =>BH2+CI2 có giá trị ko đổi
  c)Ta xét trong tam giác DAC có IC,AM là 2 đường cao và cắt nhau tại N(AM cũng là đường cao do là trung tuyến của tam giác cân xuất phát từ đỉnh và cũng chính là đường cao của đỉnh đó xuống cạnh đáy=>AM vuông góc với DC)
  =>DN chính là đường cao còn lại=>DN vuông góc với AC(là cạnh đối diện đỉnh đó)
  d)Ta dễ dàng tính được Tam giác DMN cân tại M=>DM=MN(dựa vào số đo của các góc và 1 số c/m trên)
  Từ M kẻ đường thẳng ME vuông góc với AD còn MF vuông góc với IC,Ta dễ dàng c/m được tam giác MED=Tam giác MFN(cạnh huyền-góc nhọn)
  =>ME=MF(là hai đường vuông góc tại điểm M gióng xuống hai cạnh của góc HICˆ)
  Theo tính chất của đường phân giác(Điểm nằm trên đường phân giác của góc này thì cách đều hai cạnh tạo thành góc đó)=>IM là tia phân giác của HICˆ.

 2. a) xét trong tam giác ABH có Hˆ=90o
  =>BAHˆ+ABHˆ=90o
  mà BAHˆ+HACˆ=90o=Aˆ(g t)
  =>ABHˆ=HACˆ.
  Xét tam giác BHA và Tam giác AIC có:
  AB=AC(gt)
  Hˆ=AICˆ=90o(gt)
  ABHˆ=HACˆ(c/m trên)
  =>Tam giác BHA=Tam giác AIC(cạnh huyền-góc nhọn)
  =>BH=AI(hai cạnh tương ứng)
  b)Vì Tam giác BHA=Tam giác AIC(c/m trên)
  =>IC=AH(hai cạnh tương ứng)
  Xét trong tam giác vuông ABH có:
  BH2+AH2=AB2
  mà IC=AH
  =>BH2+IC2=AB2(th này là D nằm giữa B và M)
  Ta có thể cm tiếp rằng D nằm giữa M và C thì ta vẫn c/m được Tam giác BHA=Tam giác AIC(cạnh huyền-góc nhọn) và BH2+IC2=AC2=AB2
  =>BH2+CI2 có giá trị ko đổi
  c)Ta xét trong tam giác DAC có IC,AM là 2 đường cao và cắt nhau tại N(AM cũng là đường cao do là trung tuyến của tam giác cân xuất phát từ đỉnh và cũng chính là đường cao của đỉnh đó xuống cạnh đáy=>AM vuông góc với DC)
  =>DN chính là đường cao còn lại=>DN vuông góc với AC(là cạnh đối diện đỉnh đó)
  d)Ta dễ dàng tính được Tam giác DMN cân tại M=>DM=MN(dựa vào số đo của các góc và 1 số c/m trên)
  Từ M kẻ đường thẳng ME vuông góc với AD còn MF vuông góc với IC,Ta dễ dàng c/m được tam giác MED=Tam giác MFN(cạnh huyền-góc nhọn)
  =>ME=MF(là hai đường vuông góc tại điểm M gióng xuống hai cạnh của góc HICˆ)
  Theo tính chất của đường phân giác(Điểm nằm trên đường phân giác của góc này thì cách đều hai cạnh tạo thành góc đó)=>IM là tia phân giác của HICˆ.
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )