Toán Lớp 7: giúp mk với ạ . tìm x biết : (x-2) ^3 / 8 = -27/64 . 3/5 + (-4/3) +( -3/5)

Question

Toán Lớp 7: giúp mk với ạ .
tìm x biết :
(x-2) ^3 / 8 = -27/64 . 3/5 + (-4/3) +( -3/5), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 4 ngày 2022-06-18T21:12:42+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. ((x-2)^3)/(8)=(-27)/(64)*3/5+((-4)/(3))+((-3)/(5))
  => ((x-2)^3)/(8)=(-81)/(320)+((-4)/(3))+((-3)/(5))
  => ((x-2)^3)/(8)=(-81)/(320)+(-7)/(5)
  => ((x-2)^3)/(8)=(-529)/(320)
  => (x-2)^3=(-529)/(320)*8
  => (x-2)^3=(-529)/(40)
  => x-2=$\frac{\sqrt[3]{13225}}{10}$
  => x=$\frac{\sqrt[3]{13225}}{10}$ +2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )