Toán Lớp 7: giúp mình câu này với $\frac{1}{4}$ . $\frac{4}{5}$ – $\frac{3}{5}$ + 9 . $\frac{8}{27}$ -1 giúp mình với nhé

Question

Toán Lớp 7: giúp mình câu này với
$\frac{1}{4}$ . $\frac{4}{5}$ – $\frac{3}{5}$ + 9 . $\frac{8}{27}$ -1
giúp mình với nhé, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 1 tháng 2022-11-23T18:19:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  $\dfrac{19}{15}$

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   1/4 . 4/5 – 3/5 + 9 . $\dfrac{8}{27}$ – 1

  = 1/5 – 3/5 + 8/3 – 1

  = – 2/5 + 8/3 – 3/3

  = – 2/5 + 5/3

  = – $\dfrac{6}{15}$ + $\dfrac{25}{15}$ 

  = $\dfrac{- 6+25}{15}$ 

  = $\dfrac{19}{15}$ 

 2. Giải đáp và lời giải

  1/(4).(4)/5-3/5+9.(8)/27-1

  =1/5-3/5+8/3-3/3

  =-2/5+5/3

  =-6/15+25/15

  =19/15

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )