Toán Lớp 7: giúp mik vs helppppppppppp pls Hưởng ứng phong trào thu kế hoạch nhỏ của nhà trường, ba lớp 7A, 7B, 7C đã nộp được lần lượt 135, 144,

Question

Toán Lớp 7: giúp mik vs helppppppppppp pls
Hưởng ứng phong trào thu kế hoạch nhỏ của nhà trường, ba lớp 7A, 7B,
7C đã nộp được lần lượt 135, 144, 138 kg giấy vụn. Biết tổng số học sinh của
lớp 7A và 7B hơn số học sinh của lớp 7C và 47 học sinh. Hỏi mỗi lớp có bao
nhiêu học sinh, biết mỗi học sinh đều nộp số kilôgam giấy vụn là như nhau., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 2 tháng 2022-03-19T02:50:04+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Mỗi học sinh nộp số kg giấy vụn là:
  (135 + 144 – 138) : 47= 3 (kg)
  7A có: 135 : 3= 45 ( học sinh)
  7B có: 144 : 3= 48 ( học sinh)
  7C có: 138 : 3= 46 ( học sinh)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )