Toán Lớp 7: Giúp em câu này với ạ Chứng minh rằng tổng số đo 3 góc của một tam giác bằng 180 độ

Question

Toán Lớp 7: Giúp em câu này với ạ
Chứng minh rằng tổng số đo 3 góc của một tam giác bằng 180 độ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 6 tháng 2022-06-20T11:12:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi Δ đó là ΔABC
  Qua A kẻ đoạn thẳng MN////BC
  hat{MAN}=180^o(text{góc bẹt})
  Ta có:
  MN////BC
  =>hat{MAB}=hat{ABC}(text{hai góc so le trong})
  hat{NAC}=hat{ACB}(text{hai góc so le trong})
  Mà hat{MAN}=hat{MAB}+hat{BAC}+hat{NAC}=180^o
  =>hat{MAN}=hat{ABC}+hat{BAC}+hat{ACB}=180^o
  =>hat{ABC}+hat{BAC}+hat{ACB}=180^o(text{ĐPCM})
  Vậy tổng số đo 3 góc của 1 tam giác bằng 180^o

  toan-lop-7-giup-em-cau-nay-voi-a-chung-minh-rang-tong-so-do-3-goc-cua-mot-tam-giac-bang-180-do

 2. $\text{Qua A kẻ đg thẳng d song song với BC}$
  $\text{⇒$\widehat{B}$=$\widehat{A1}$(2 góc SLT)}$
  $\text{⇒$\widehat{C}$=$\widehat{A3}$(2 góc SLT)}$
  $\text{Lại có:$\widehat{A1}$+$\widehat{A2}$+$\widehat{A3}$=$180^0$(góc bẹt)}$
  $\text{Mà:$\widehat{A1}$+$\widehat{A2}$+$\widehat{A3}$=$\widehat{A}$+$\widehat{B}$+$\widehat{C}$}$
  $\text{⇒Tổng 3 góc của 1 tam giác=$180^0$}$

  toan-lop-7-giup-em-cau-nay-voi-a-chung-minh-rang-tong-so-do-3-goc-cua-mot-tam-giac-bang-180-do

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )