Toán Lớp 7: giúp e vs ạ. ai nhanh nhất đc 5sao+ câu trả lời hay nhất ạ. bài 5: tìm x và y biết: 5x= -4y và 2x+2y=7 bài này đc áp dụng cồn thức dãy

Question

Toán Lớp 7: giúp e vs ạ. ai nhanh nhất đc 5sao+ câu trả lời hay nhất ạ.
bài 5: tìm x và y biết: 5x= -4y và 2x+2y=7
bài này đc áp dụng cồn thức dãy tỉ số bằng nhau, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 2 tuần 2022-06-07T06:45:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có: 5x =-4y
  ⇒ x/(-4) = y/5
  ⇒ 2. x/(-4) = 2. y/5
  ⇔ (2x)/(-4) = (2y)/5
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  x/(-4) = y/5 ⇔ (2x)/(-4) = (2y)/5 = (2x + 2y)/(-4 + 5) = 7/1 = 7
  hay: (2x)/-4 = 7 ⇒ x = 7.(-4) =-28 ⇒ x = -28/2 = -14
  (2y)/5 = 7 ⇒ y = 7.5 = 35 ⇒ y = 35/2 = 17,5
  Vậy x = -14, y = 17,5

 2. Giải đáp:
   
  Giải thích các bước gi

  toan-lop-7-giup-e-vs-a-ai-nhanh-nhat-dc-5sao-cau-tra-loi-hay-nhat-a-bai-5-tim-va-y-biet-5-4y-va

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )