Toán Lớp 7: Giúp đi mà: Tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất (nếu có) của biểu thức sau :A= 74 –5x^2–4y^2+ 4xy –6x + 20y

Question

Toán Lớp 7: Giúp đi mà:
Tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất (nếu có) của biểu thức sau :A= 74 –5x^2–4y^2+ 4xy –6x + 20y, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 5 ngày 2022-06-17T13:12:00+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp: ko co dap an
     
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )