Toán Lớp 7: Giá trị của x trong tỉ lệ thức (x-1/4) = (2x+1/5) bằng A. -4 B. -6 C. -3 D. -5 KHÔNG CẦN GIẢI THÍCH CHỈ CẦN ĐÚNG

Question

Toán Lớp 7: Giá trị của x trong tỉ lệ thức (x-1/4) = (2x+1/5) bằng
A. -4
B. -6
C. -3
D. -5
KHÔNG CẦN GIẢI THÍCH CHỈ CẦN ĐÚNG, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương 1 tháng 2022-06-16T23:07:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giá trị của x trong tỉ lệ thức (x-1/4) = (2x+1/5) bằng
  A. -4
  B. -6
  C. -3
  D. -5
  xin hay nhất !!
  #aw

 2. Giải đáp:
  C
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x – 1)/4 = (2x + 1)/5
  => ( x – 1 ) . 5 = ( 2x + 1 ) . 4 ( Áp dụng phương pháp nhân chéo )
  => 5x – 5 = 8x + 4
  => 5x – 8x = 4 + 5
  => – 3x = 9
  => x = 9 : ( – 3 ) = – 3
  Vậy x = – 3 ( Chọn C )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )