Toán Lớp 7: $\frac{x}{3}$= $\frac{12}{x}$ Tìm x

Question

Toán Lớp 7: $\frac{x}{3}$= $\frac{12}{x}$
Tìm x, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 3 ngày 2022-06-19T01:50:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  x = – 6 hoặc x = 6
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  x/3 = 12/x
  => x . x = 12 . 3
  => x^2 = 36
  => x^2 = ( – 6)^2 hoặc x^2 = 6^2
  => x = – 6 hoặc x = 6
  Vậy x = – 6 hoặc x = 6
  * Áp dụng tính cơ bản của phân thức:
  Nếu a/b = c/d thì a.d = b.c
  #SunHee

 2.     $\dfrac{x}{3}$ = $\dfrac{12}{x}$
  ⇒ x² = 12 . 3
  ⇒ x² = 36
  ⇒ x² = ($\sqrt{36}$)²
  ⇒ x = $\sqrt{36}$
  ⇒ x = $\sqrt{ (±6)² }$
  ⇒ x = ± 6
   Vậy x = ± 6  
   Phương pháp giải : Tích chéo phân số 
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )