Toán Lớp 7: $\frac{3}{2}$.x + $\frac{3}{4}$.x = $\frac{-5}{8}$

Question

Toán Lớp 7: $\frac{3}{2}$.x + $\frac{3}{4}$.x = $\frac{-5}{8}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 5 ngày 2022-06-18T04:33:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  3/2x + 3/4x = (-5)/8
  ⇒ x(3/2 + 3/4) = (-5)/8
  ⇒ 9/4x = (-5)/8
  ⇒ x = (-5)/8 : 9/4
  ⇒ x = (-5)/8 . 4/9 = (-5)/18
  Vậy  x = (-5)/18

 2. \frac{3}{2}x+\frac{3}{4}x=-5/8
  <=>x(3/2 + 3/4)=-5/8
  <=>x(6/4 + 3/4)=-5/8
  <=>x.9/4=-5/8
  <=>x=-5/8 : 9/4
  <=>x=-5/8 . 4/9
  =>x=-5/18
  Vậy x=-5/18

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )