Toán Lớp 7: ($\frac{-2}{5}$ + $\frac{1}{2}$)$^{2}$ =?

Question

Toán Lớp 7: ($\frac{-2}{5}$ + $\frac{1}{2}$)$^{2}$ =?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hương 2 tuần 2022-06-11T16:43:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\\$
  Giải đáp + giải thích các bước giải :
  $(\dfrac{-2}{5}+\dfrac{1}{2})^2\\=(\dfrac{-4}{10}+\dfrac{5}{10})^2\\=(\dfrac{1}{10})^2\\=\dfrac{1}{100}$

 2. (\frac{-2}{5}+\frac{1}{2})^2
  =(\frac{-4}{10}+\frac{5}{10})^2
  =(\frac{1}{10})^2
  =1/100

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )