Toán Lớp 7: $\frac{x -1}{2}$ = $\frac{-1}{4}$

Question

Toán Lớp 7: $\frac{x -1}{2}$ = $\frac{-1}{4}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 2 tháng 2022-03-02T22:24:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. (x-1)/2 = -1/4

  ⇔4(x-1)=(-1).2

  ⇔4x-4=-2

  ⇔4x=-2+4

  ⇔4x=2

  ⇔x=2/4 = 1/2

  ⇒S={1/2}

 2. Giải đáp:

  x=1/2 

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  (x-1)/2=(-1)/4
  =>(x-1).4=2.(-1)
  =>4x-4=-2
  =>4x=-2+4
  =>4x=2
  =>x=2:4
  =>x=1/2
  Vậy x=1/2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )