Toán Lớp 7: E= (2x+7) ^2 +2/5 Đề bài: Tìm GTNN A=x^2 -5 Đề bài: Tìm GTLN

Question

Toán Lớp 7: E= (2x+7) ^2 +2/5
Đề bài: Tìm GTNN
A=x^2 -5
Đề bài: Tìm GTLN, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 1 tháng 2022-12-19T03:50:55+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. E= (2x+7)^2 + 2/5
  \text{Vì} (2x+7)^2 ≥ 0 ∀ x ∈ R
  => ( 2x + 7)^2 + 2/5 ≥ 2/5 ∀ x ∈ R
  => E ≥ 2/5 ∀ x ∈ R
  \text{Dấu “=” xảy ra} <=> (2x+7)^2 =0
                                    <=> 2x+7=0
                                     <=> x= -7/2
  \text{Vậy GTNN của E là} 2/5 <=> x=-7/2
  A= x^2 – 5
  \text{Vì} x^2 ≥ 0 ∀ x ∈ R
  => x^2 – 5 ≥ – 5 ∀ x ∈ R
  => A ≥ – 5 ∀ x ∈ R
  \text{Dấu “=” xảy ra} <=> x^2 = 0
                                    <=> x =0
  \text{Vậy GTNN của A là} -5 <=> x=0
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )