Toán Lớp 7: Diện tích ba cánh đồng tỉ lệ với 3, 5, 7. Hỏi mỗi cánh đồng rộng bao nhiêu hecta, biết cánh đồng thứ ba rộng hơn cách đồng thứ nhất 200

Question

Toán Lớp 7: Diện tích ba cánh đồng tỉ lệ với 3, 5, 7. Hỏi mỗi cánh đồng rộng bao nhiêu hecta, biết cánh đồng thứ ba rộng hơn cách đồng thứ nhất 200ha. Mng giúp em với ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 31 phút 2022-06-15T23:14:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi diện tích của cánh đồng thứ nhất, thứ hai, thứ 3 lần lượt là: x; y; z (ha) (x; y; z > 0)
  Theo bài ra ta có:
  x/3 = y/5 = z/7 và z – x = 200
  Áp dụng tính chất của DTSBN ta có:
  x/3 = y/5 = z/7 = (z-x)/(7-3) = 200/4 = 50
  ⇒ x = 50.3 = 150
  ⇒ y = 50.5 = 250
  ⇒ z = 50 . 7 = 350
  Vậy….

 2. Gọi a,b,c lần lượt là diện tích của cánh đồng thứ nhất, thứ hai và thứ ba (a,b,c>0)
  Theo đề ta có:
  a/3=b/5=c/7 và c-a=200
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được:
  a/3=b/5=c/7=(c-a)/(7-3)=(200)/(4)=50
  Ta có:
  a/3=50⇔a=150
  b/5=50⇔b=250
  c/7=50⇔c=350
  Vậy diện tích của cánh đồng thứ nhất là 150ha, cánh đồng thứ hai là 250ha, cánh đồng thứ ba là 350ha
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )