Toán Lớp 7: Điền dấu <,>,= thích hợp vào chỗ chấm Cho số hữu tỉ x = $\frac{2019+m}{-2020}$ vs giá trị nào của m thì x là số hữu tỉ âm . m-.

Question

Toán Lớp 7: Điền dấu <,>,= thích hợp vào chỗ chấm
Cho số hữu tỉ x = $\frac{2019+m}{-2020}$ vs giá trị nào của m thì x là số hữu tỉ âm .
m….. -2019
MN OI GIÚP MIK VS mik cần gấp lắm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phi Nhung 3 tuần 2022-06-11T15:24:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Để x là số hữu tỉ âm
  -> mẫu và tử khác dấu
  -2020 là số âm
  => tử phải là số dương
  -> 2019 + m > 0
  => m > -2019
   

 2. $\\$
  Giải đáp + giải thích các bước giải :
  Số hữu tỉ : $x=\dfrac{2019+m}{-2020}$
  Để số hữu tỉ $x$ là số hữu tỉ âm
  $⇒x<0\\⇒\dfrac{2019+m}{-2020}<0$
  Vì $-2020<0$
  $⇒2019+m>0$
  $⇒m>0-2019$
  $⇒m>-2019$
  Vậy $m>-2019$ để số hữu tỉ $x$ là số hữu tỉ âm
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )