Toán Lớp 7: Điểm nào sau đây thuộc đòi thị hàm số y=-2x A(-1;2);B(1;-2);C(3/4;-3/2);D(-1/2;-1) Helpppppppp

Question

Toán Lớp 7: Điểm nào sau đây thuộc đòi thị hàm số y=-2x
A(-1;2);B(1;-2);C(3/4;-3/2);D(-1/2;-1)
Helpppppppp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 1 tháng 2022-12-20T23:58:00+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: 3 điểm A,B,C 
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{array}{l}
  \left( d \right):y =  – 2x\\
   + Khi:x =  – 1\\
   \Leftrightarrow y =  – 2.\left( { – 1} \right) = 2\\
   \Leftrightarrow A\left( { – 1;2} \right) \in \left( d \right)\\
   + Khi:x = 1\\
   \Leftrightarrow y =  – 2.1 =  – 2\\
   \Leftrightarrow B\left( {1; – 2} \right) \in \left( d \right)\\
   + Khi:x = \dfrac{3}{4}\\
   \Leftrightarrow y =  – 2.\dfrac{3}{4} =  – \dfrac{3}{2}\\
   \Leftrightarrow C\left( {\dfrac{3}{4}; – \dfrac{3}{2}} \right) \in \left( d \right)\\
   + Khi:x =  – \dfrac{1}{2}\\
   \Leftrightarrow y =  – 2.\dfrac{{ – 1}}{2} = 1\\
   \Leftrightarrow D\left( { – \dfrac{1}{2}; – 1} \right) \notin \left( d \right)
  \end{array}$
  Vậy 3 điểm A,B,C thuộc đồ thị hàm số.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )