Toán Lớp 7: Để làm mứt dừa, người ta làm theo công thức: cứ 2kg dừa thì cần 2,5kg đường. Hỏi cần bao nhiêu kg đường để làm 5kg dừa

Question

Toán Lớp 7: Để làm mứt dừa, người ta làm theo công thức: cứ 2kg dừa thì cần 2,5kg đường. Hỏi cần bao nhiêu kg đường để làm 5kg dừa, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 2 tháng 2022-11-23T17:59:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi x là số kg đường cần có để làm 5kg dừa (x in QQ; x > 0)
  Vì số kg dừa và số kg đường tỉ lệ thuận với nhau nên ta có :
  (2,5)/2 = x/5
  => x = (2,5 . 5)/2 = (12,5)/2 = 6,25  (kg)
  Vậy cần 6,25  kg đường để làm 5  kg dừa

 2. Gọi x là số kg đường để làm 5kg dừa (x in NN^{**})
  Vì số kg dừa và số kg đường tỉ lệ thuận với nhau.
  Theo đề bài, ta có:
  \frac{2,5}{2}=\frac{x}{5}
  =>x=\frac{5.2,5}{2}
  =>x=6,25
  Vậy cần 6,25kg đường để làm 5kg dừa.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )