Toán Lớp 7: Để làm 4 hộp caramem thì cần 2 quả trứng gà; 100ml sữa không đường. Hỏi muốn làm 10 hộp caramen thì cần bao nhiêu quả trứng gà; bao nhi

Question

Toán Lớp 7: Để làm 4 hộp caramem thì cần 2 quả trứng gà; 100ml sữa không đường. Hỏi muốn làm 10 hộp caramen thì cần bao nhiêu quả trứng gà; bao nhiêu ml sữa?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 5 ngày 2022-06-17T05:10:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  $\text{5 quả trứng gà + 250 ml sữa.}$

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  $\text{Muốn làm 2 hộp caramen thì cần:}$

  $\text{2 ÷ 2 = 1 (quả trứng gà)}$

  $\text{100 ÷ 2 = 50 (ml sữa).}$

  $\text{Vậy nếu muốn làm 10 hộp caramen thì cần:}$

  $\text{1 × 5 = 5 (quả trứng gà)}$

  $\text{50 × 5 = 250 (ml sữa)}$

   

 2. – 1 hộp caramem cần số ml sữa không đường là:

            $100 ÷ 4 =25$ (ml)

  – 1 hộp caramem cần số quả trứng gà là:

            $2 ÷ 4 =0,5$ (quả)

  – 10 hộp caramem cần số ml sữa không đường là:

            $25$ x $10$ $=250$ (ml)

  – 10 hộp caramem cần số quả trứng gà là:

            $0,5$ x $10$ $=5$ (quả)

  Vậy cần 250 ml sữa không đường và 5 quả trứng gà để làm 10 hộp caramen

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )