Toán Lớp 7: Đào 1 con nương trong 8 giờ thì cần 30 người nếu tăng thêm 10 người thì giảm được mấy giờ ?

Question

Toán Lớp 7: Đào 1 con nương trong 8 giờ thì cần 30 người nếu tăng thêm 10 người thì giảm được mấy giờ ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 1 tuần 2022-04-13T22:37:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. gọi số người là y và thời gian là x
  8 . 30 = ( 30 + 10 ) . x
  240 = 40 . x
  x = 240 : 40
  x = 6 
  Suy ra nếu thêm 10 người thì mất 6 giờ để làm.

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số người là y số thời gian là x
  => 8.30=(30+10).x
  => 240=40.x
  => x=240:40
  => x=6
  Vậy nếu thêm 10 người thì mất 6 giờ làm.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )