Toán Lớp 7: Cứ 100kg nước biển thì có 2,5kg muối. Hỏi 500g nước biển thì có bao nhiêu gam muối?

Question

Toán Lớp 7: Cứ 100kg nước biển thì có 2,5kg muối. Hỏi 500g nước biển thì có bao nhiêu gam muối?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 1 tháng 2022-03-19T21:56:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đổi 500g=0,5kg
   Gọi số gam muối có trong $500g$ nước biển là x(x>0)
  Ta thấy số nước biển và số muối là $2$ đại lượng tỉ lệ thuận
  Ta có : (2,5)/100=x/(0,5)
  =>2,5.0,5=100x
  =>1,25=100x
  =>x=(1,25)/100=0,0125kg
  =12,5g
  Vậy có $500g$ nước biển thì có $12,5g$ muối
   

 2. Đổi 500 g = 0,5 kg
  Gọi x ( x > 0 ) là số kg muối có trong 500g nước biển.
  Vì số nước biển và số muối là hai đại lượng tỉ lệ thuận.
  Ta có: $\frac{2,5}{100}$ = $\frac{x}{0,5}$ => x = $\frac{2,5 × 0,5}{100}$ = 0,0125 kg = 12,5g
  Vậy 500g nước biển có 12,5g muối
  #TNT

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )