Toán Lớp 7: CTR:A=`3^{5n+2}`+`3^{5n+1}`-`3^{5n}` chia hết cho 11

Question

Toán Lớp 7: CTR:A=`3^{5n+2}`+`3^{5n+1}`-`3^{5n}` chia hết cho 11, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 1 tháng 2022-12-19T08:52:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. A=3^{5n+2}+3^{5n+1}+3^{5n}
  A=3^{5n}·3²+3^{5n}·$3^1$-3^{5n}·1
  A=3^{5n}·(3²+$3^1$+1) 
  A=3^{5n}·11 mà 11$\vdots$11
  ⇒A$\vdots$11
   

 2. 3^(5x+2)+3^(5x+1)-3^(5n)
  =3^(5n)(3^2+3-1)
  =3^(5n)(9+2)
  =3^(5n). 11 chia hết cho 11 (ĐPCM)
  $_Ativity_$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )