Toán Lớp 7: Có 3 gói tiền : gói thứ nhất gồm toàn tờ tiền có mệnh giá 5 000 đồng, gói thứ hai gồm toàn tờ tiền có mệnh giá 20 000 đồng, gói thứ ba

Question

Toán Lớp 7: Có 3 gói tiền : gói thứ nhất gồm toàn tờ tiền có mệnh giá 5 000 đồng, gói thứ hai
gồm toàn tờ tiền có mệnh giá 20 000 đồng, gói thứ ba gồm toàn tờ tiền có mệnh giá
50 000 đồng. Biết rằng tổng số tờ giấy bạc của 3 gói là 405 tờ và số tiền ở các gói bằng
nhau. Tính số tờ giấy bạc của mỗi loại và tổng số tiền của cả 3 gói tiền., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 29 phút 2022-05-01T14:04:35+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  • longalan
  • 16/12/2019
  Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số giấy bạc của 3 loại gói thứ nhất, gói thứ hai, gói thứ ba lần lượt là (lll) a,b,c.
  Theo đề ta có:
  20000.a=50000.b=100000.c và a-c=68
  > a/1/20000=b/1/50000=c/1/100000 và a-c=68   (> là dấu suy ra) ( / là phân số)
  Ta có:
  a/1/20000=b/1/50000=c/1/100000=a-c/1/20000-1/100000=68/1/25000=1 700 000
  Vì: a/1/20000=1 700 000 nên a= 1 700 000 . 1/20000=85
  Vì: b/1/50000= 1 700 000 nên b= 1 700 000 . 1/50000=34
  Vì: c/1/100000= 1 700 000 nên c= 1 700 000 . 1/100000=17
  Vậy số giấy bạc của 3 loại gói thứ nhất, gói thứ hai, gói thứ ba lll 85 tờ, 34 tờ, 17 tờ.
  cho minh 5 sao voi cau tra loi hay nhat a
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )