Toán Lớp 7: CM A= 1/3 + 1/3^2 +1/3^3+…+1/3^2020 < 1/2

Question

Toán Lớp 7: CM A= 1/3 + 1/3^2 +1/3^3+…+1/3^2020 < 1/2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 4 tuần 2022-06-11T15:28:52+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Answer
  A = 1/3 + 1/3^{2} + 1/3^{3} + … + 1/3^{2020}
  1/3 . A = 1/3 . (1/3 + 1/3^{2} + 1/3^{3} + … + 1/3^{2020})
  1/3 . A = 1/3^{2} + 1/3^{3} + 1/3^{4} + … + 1/3^{2021}
  1/3 . A – A = (1/3^{2} + 1/3^{3} + 1/3^{4} + … + 1/3^{2021}) – (1/3 + 1/3^{2} + 1/3^{3} + … + 1/3^{2020})
  -2/3A = 1/3^{2021} – 1/3
  A = (1/3^{2021} – 1/3) : {-2}/3
  A = (1/3^{2021} – 1/3) . {-3}/2
  A = 1/3^{2021} . {-1}/2
  $\text{Vậy}$ A < 1/2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )