Toán Lớp 7: Chứng tỏ `S = 3/4 + 8/9 + 15/16 + … + {n^2 – 1}/n^2` không là số tự nhiên với mọi `n \in NN , n > 2`

Question

Toán Lớp 7: Chứng tỏ `S = 3/4 + 8/9 + 15/16 + … + {n^2 – 1}/n^2` không là số tự nhiên với mọi `n \in NN , n > 2`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 2 tháng 2022-02-18T06:20:36+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. #TrumMathVN

    toan-lop-7-chung-to-s-3-4-8-9-15-16-n-2-1-n-2-khong-la-so-tu-nhien-voi-moi-n-in-nn-n-2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )