Toán Lớp 7: Chứng minh rằng số 10^n + 8 (n là số tự nhiên khác 0) chia hết cho 9

Question

Toán Lớp 7: Chứng minh rằng số 10^n + 8 (n là số tự nhiên khác 0) chia hết cho 9, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diễm Phúc 1 tuần 2022-04-14T00:28:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  ta có :  + 8 = 10000….00 + 8
  n số 0
  = 10000…008
  n-1 số 0
  Tổng các chữ số của A là :
  1 + 0 + 0 +…+0+8 = 9
  n- 1 số 0
  Vì 9  9
  =>  +8  9
  Hay A  9
  Vậy A  9

 2. Lời giải chi tiết:
  Ta có:
  10^n+8
  =\underbrace{1000…00}_{n chữ số 0}+8
  =\underbrace{1000…00}_{n chữ số 0}8
  Tổng của các chữ số của \underbrace{1000…00}_{n chữ số 0}8 là:
  1+0+0+0+…+0+0+0+8
  =9
  =>\underbrace{1000…00}_{n chữ số 0}8\vdots9
  =>10^n + 8\vdots9 (đpcm)
                                              
  @uniquetimehunter
                                              

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )