Toán Lớp 7: Chứng mình rằng $\frac{a}{b}$= $\frac{c}{d}$ $\frac{a+b}{a-b}$=$\frac{c+d}{c-d}$

Question

Toán Lớp 7: Chứng mình rằng $\frac{a}{b}$= $\frac{c}{d}$
$\frac{a+b}{a-b}$=$\frac{c+d}{c-d}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 1 tuần 2022-06-18T19:15:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. \text{Áp dụng t/chất của dãy tỉ số bằng nhau ta được}
    ⇒{(a/b=c/d=(a+b)/(c+d)),(a/b=c/d=(a-b)/(c-d)):}⇒(a+b)/(c+d)=(a-b)/(c-d)
          ⇒(a+b)/(a-b)=(c+d)/(c-d) (t/c của tỉ lệ thức)

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có: a/b=c/d
         =>a/c=b/d (tỉ lệ thức)
   Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
   a/c=b/d=(a+b)/(c+d)=(a-b)/(c-d)
    Suy ra: (a+b)/(c+d)=(a-b)/(c-d)
         =>(a+b)/(a-b)=(c+d)/(c-d) (tỉ lệ thức)
   
  (*) Đề là (a+b)/(a-b)=(c+d)/(c-d) bạn nhé!

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )