Toán Lớp 7: Chứng minh `1 + 3 + 5 + … + n` là SCP

Question

Toán Lớp 7: Chứng minh `1 + 3 + 5 + … + n` là SCP, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Linh 5 ngày 2022-06-20T21:11:41+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. 1 + 3 + 5 + … + n ( là dãy số hạng các số lẻ liên tiếp )
  Số số hạng của dãy số là 
  $\frac{n-1}{2}$ + 1 = $\frac{n-1}{2}$ + $\frac{2}{2}$ = $\frac{n-1+2}{2}$ = $\frac{n+(-1+2)}{2}$ = $\frac{n+1}{2}$ ( số hạng )
  Tổng của dãy số là 
  $\frac{(n+1)\ .\frac{n+1}{2} }{2}$ = $\frac{(n+1)(n+1)}{2}$ : 2 = $\frac{(n+1)^2}{2}$ . $\frac{1}{2}$ = $\frac{(n+1)^2}{2.2}$ = $\frac{(n+1)^2}{2^2}$ = ( $\frac{n+1}{2}$ )²
  ⇒ 1 + 3 + 5 + … + n là số chính phương

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )