Toán Lớp 7: Chọn khẳng định đúng A. 0,(526) = 0,526526 B. 0,52(6) > 0,526 C. 0,5(26) < 0,526 D. 0,52(6) = 0,526526

Question

Toán Lớp 7: Chọn khẳng định đúng
A. 0,(526) = 0,526526
B. 0,52(6) > 0,526
C. 0,5(26) < 0,526 D. 0,52(6) = 0,526526, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 2 tuần 2022-06-11T16:41:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ·Tyra Ming·
  0,(526) = 0,526526
  ⇒ A đúng (chọn)
  0,52(6) > 0,526
  ⇒ B sai (loại)
  0,5(26) < 0,526
  ⇒ C sai (loại)
  0,52(6)= 0,526526
  ⇒ D sai (loại)
  → Giải đáp: A
  $\text{@Bulletproof.Boy.Scout}$
   

 2. Giải đáp:
  * Phần bên trong ngoặc tròn là do lặp đi lặp lại không có hồi kết. Ví dụ: 0,333333…=0,(3)
  ______________________
  A. 0,(526) = 0,526526 -> \text{Đúng.}
  * giải thích: Vì nó có lặp lại (526).
  B. 0,52(6) > 0,526 -> Sai.
  * giải thích: Vì nó không lặp lại số 6 quá 2 lần.
  C. 0,5(26) < 0,526 
  * giải thích: Vì nó không lặp lại số 26 quá 2 lần.
  D. 0,52(6) = 0,526526 -> Sai. 
  *Giải thích: Vì nó không lập lại số 6 liên tiếp nhiều lần.
   => Chọn A

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )