Toán Lớp 7: Chọn đáp án đúng : `A)-0,8 in ZZ` `B)QQ ⊂ZZ` `C)ZZ ⊂QQ` `D)-3 in NN`

Question

Toán Lớp 7: Chọn đáp án đúng :
`A)-0,8 in ZZ`
`B)QQ ⊂ZZ`
`C)ZZ ⊂QQ`
`D)-3 in NN`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 2 ngày 2022-04-20T10:34:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. A, -0,8 ∈ Z (sai)
  → -0,8 ∉ Z (Z là tập hợp các số nguyên)
  B, Q ⊂ Z (sai)
  → Z ⊂ Q (Q là tập hợp các số hữu tỉ)
  C. Z ⊂ Q (đúng)
  D. -3 ∈ N (Sai)
  → -3 ∈ Z
  (N là tập hợp các số tự nhiên)
   ⇒ Chọn đáp án: C
  __

 2. Giải đáp:
   C
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   0,8 \in ZZ
  => Sai. Do -0,8 không là số nguyên mà ZZ là tập hợp các số nguyên.
  QQ \subset ZZ
  => Sai. QQ là tập hợp các số hữu tỉ => Gồm các số nguyên trong đó nên ZZ \subset QQ mới đúng.
  ZZ \subset QQ
  => Đúng.
  -3 \in NN
  => Sai. Do -3 không là số tự nhiên mà NN là tập hợp các số tự nhiên
  => Chọn C

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )