Toán Lớp 7: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: A. 0,83 = 0,(83) B. 0,83 < 0,(83) C. 0,83 > 0,(83) D. 0,83 = 0,8(3)

Question

Toán Lớp 7: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:
A. 0,83 = 0,(83) B. 0,83 < 0,(83) C. 0,83 > 0,(83) D. 0,83 = 0,8(3), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 3 tuần 2022-06-11T15:19:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giải đáp : B 
  VÌ 0,(83) = 0,83333333333333333333333333333333333….
  Còn 0,83 = 0,83000000…….
  Xin 5 sao và hay nhất nha

 2. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:
  A. 0,83 = 0,(83)
  B. 0,83 < 0,(83)
  C. 0,83 > 0,(83)
  D. 0,83 = 0,8(3) 
  Vì viết là 0,(83) tức là đằng sau số 83 đc lặp lại số 83 rất nhiều lần .
  Mà 0,83 bình thg thì đằng sau đc lặp lại toàn là số 0
  VD :
  0,(83) = 0,8383838383838383838383………….
  0,83 = 0,83000000000000000

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )