Toán Lớp 7: Chọn câu phát biểu đúng nhất . (Chỉ được chọn 1 đáp án) A. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng có điểm chung. B. Hai đường t

Question

Toán Lớp 7: Chọn câu phát biểu đúng nhất .

(Chỉ được chọn 1 đáp án)
A.
Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng có điểm chung.
B.
Hai đường thẳng không song song là hai đường thẳng không có điểm chung.
C.
Hai đường thẳng cắt nhau.
D.
. Hai đường thẳng không có điểm chung gọi là hai đường thẳng song song với nhau., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 2 tuần 2022-08-06T18:35:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Chọn câu phát biểu đúng nhất .
  A. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng có điểm chung.
  B. Hai đường thẳng không song song là hai đường thẳng không có điểm chung.
  C. Hai đường thẳng cắt nhau.
  D. Hai đường thẳng không có điểm chung gọi là hai đường thẳng song song với nhau.
  Giải thích: Hai đường thẳng song song không có điểm chung.
   

 2. Giải đáp:
  Hai đường thẳng không song song là hai đường thẳng không có điểm chung.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )