Toán Lớp 7: cho x;y là hai đại lượng TLT. biết rằng khi x1=-1 và x2=3 thì y1=2y2 a) tính y1 và y2 b) biểu diễn y theo x các bn giúp mik với,nhớ g

Question

Toán Lớp 7: cho x;y là hai đại lượng TLT. biết rằng khi x1=-1 và x2=3 thì y1=2y2
a) tính y1 và y2
b) biểu diễn y theo x
các bn giúp mik với,nhớ ghi rõ các câu đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Quý 1 tháng 2022-12-21T01:24:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)Ta có:
  x_1=-1
  x_2=3
  Mà x;y là hai đại lượng tỉ lệ thuận
  =>x_1/y_1=x_2/y_2
  Mà y_1=2y_2
  =>x_1/(2y_2)=x_2/y_2
  Thay x_1=-1; x_2=3 ta có:
  (-1)/(2y_2)=3/y_2
  =>-y_2=6y_2
  <=>-y_2-6y_2=0
  <=>-7y_2=0
  <=>y_2=0:(-7)
  <=>y_2=0
  Vì y_2 là mẫu số nên phải khác 0 mà kết quả y=0
  => Không có y nào thỏa mãn
  b) Vì x;y là hai đại lượng tỉ lệ thuận
  =>x=k.y
  =>y=x/k     
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì y1 và y2 =0
  => vô lí vì mẫu không bao giờ = 0
  => không làm được bc

  toan-lop-7-cho-y-la-hai-dai-luong-tlt-biet-rang-khi-1-1-va-2-3-thi-y1-2y2-a-tinh-y1-va-y2-b-bieu

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )