Toán Lớp 7: cho x;y là hai đại lượng TLT. biết rằng khi x1=-1 và x2=3 thì y1=2y2 a) tính y1 và y2 b) biểu diễn y theo x c)tính giá trị của y khi

Question

Toán Lớp 7: cho x;y là hai đại lượng TLT. biết rằng khi x1=-1 và x2=3 thì y1=2y2
a) tính y1 và y2
b) biểu diễn y theo x
c)tính giá trị của y khi x bằng -5 và 2
các bn giúp mik với tặng các bn nào lm xong đầu 60 điểm nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 1 tháng 2022-12-21T00:16:15+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì y^1 và y^2 không tính được
  => b và c không làm được
  Vì y^2 = 0
  => Vô lí vì mẫu không bao giờ = 0

  toan-lop-7-cho-y-la-hai-dai-luong-tlt-biet-rang-khi-1-1-va-2-3-thi-y1-2y2-a-tinh-y1-va-y2-b-bieu

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )