Toán Lớp 7: cho x và y tỉ lệ nghịch và khi x bằng -1 phần 2 thì y = 4 . Vậy khi x = 2 thì y = mấy

Question

Toán Lớp 7: cho x và y tỉ lệ nghịch và khi x bằng -1 phần 2 thì y = 4 . Vậy khi x = 2 thì y = mấy, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 1 tuần 2022-06-15T02:41:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Xét x,y tỉ lệ nghịch
  => x1. y1 = x2 . y2 với x1 = -1/2; y1 = 4; x2 = 2
  => -1/2 . 4 = 2 . y2
  => y2 = -2/2 = -1
  Vậy khi x=2 thì y = -1
   

 2. Lời giải chi tiết:
  Vì x và y tỉ lệ nghịch với nhau nên y=a/x (a\ne0)
  Theo bài ra, ta có: x=-1/2 thì y=4
  =>4=a:(-1/2)
  =>a=-1/(2).4
  =>a=-2
  Biểu diễn y theo x:
          y=(-2)/x
  Khi x=2 thì y=(-2)/2=-1

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )