Toán Lớp 7: cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Khi các giá trị x1,x2 của x có tổng bằng 2 thì hai giá trị tương ứng y1,y2 có tổng bằng -14. H

Question

Toán Lớp 7: cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Khi các giá trị x1,x2 của x có tổng bằng 2 thì hai giá trị tương ứng y1,y2 có tổng bằng -14. Hãy biểu diễn y theo x, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 6 tháng 2022-05-25T20:02:59+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Đáp án

    toan-lop-7-cho-va-y-la-hai-dai-luong-ti-le-thuan-khi-cac-gia-tri-1-2-cua-co-tong-bang-2-thi-hai

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )