Toán Lớp 7: cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận , biết x1 =15,x2=-2;y1+2y2=57. tìm y1,y2

Question

Toán Lớp 7: cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận , biết x1 =15,x2=-2;y1+2y2=57. tìm y1,y2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 1 tuần 2022-06-23T11:18:19+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $y_1=\dfrac{57}{11}, y_2=-\dfrac{114}{11}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận
  $\to \dfrac{x_1}{x_2}=\dfrac{y_1}{y_2}\\\to \dfrac{15}{-2}=\dfrac{y_1}{y_2}\\\to \dfrac{y_1}{15}=\dfrac{y_2}{-2}$
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:
  $\dfrac{y_1}{15}=\dfrac{y_2}{-2}=\dfrac{y_1+2y_2}{15+2.(-2)}=\dfrac{57}{15-4}=\dfrac{57}{11}\\\to y_1=\dfrac{57}{11}.15=\dfrac{855}{11}\\y_2=\dfrac{57}{11}.(-2)=-\dfrac{114}{11}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )