Toán Lớp 7: Cho $\triangle$ `ABC` có $\widehat{BAC}$ `= 100°`, $\widehat{ACB}$ `= 30°`. Tia phân giác góc $\widehat{ABC}$ cắt `AC` tại `D`. Qua `A`

Question

Toán Lớp 7: Cho $\triangle$ `ABC` có $\widehat{BAC}$ `= 100°`, $\widehat{ACB}$ `= 30°`. Tia phân giác góc $\widehat{ABC}$ cắt `AC` tại `D`. Qua `A` kẻ đường thẳng song song với `BD`. đường này cắt đường thẳng `BC` tại `E`. Kẻ `BH` $\bot$ `AE` tại `H`.
`a)` Tính $\widehat{ABE}$, $\widehat{AEB}$ và $\widehat{EAB}$.
`b)` Chứng minh $\triangle$ `ABH` = $\triangle$ `EBH`.
`c)` Qua `A` kẻ đường thẳng song song với `BC`, đường này cắt đường thẳng `BD` tại `F`, chứng minh `AB = AF`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 6 tháng 2022-06-21T03:48:54+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.Ta có:
  ABC^=180o−BAC^−BCA^=50o
  ABE^=180o−ABC^=130o
   Vì BD là phân giác góc B→ABD^=DBC^=12ABC^=25o
   AE//BD
  →EAB^=ABD^=DBC^=AEB^=25o
  b.Từ câu a
  →BAE^=BEA^
  →BAH^=BEH^
  Xét ΔABH,ΔEBH có:
  BHA^=BHE^(=90o)
  Chung 
  →ΔABH=ΔEBH(góc nhọn-cạnh góc vuông)
  c.Ta có AF//BC
  →AFB^=FBC^=DBC^=DBA^=ABF^
  →ΔABF cân tại 4A$

  toan-lop-7-cho-triangle-abc-co-widehat-bac-100-widehat-acb-30-tia-phan-giac-goc-widehat-abc-cat

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )