Toán Lớp 7: Cho tia Ot là tia phân giác của góc xOy nhọn. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Trên tia Ot lấy điểm H sa

Question

Toán Lớp 7: Cho tia Ot là tia phân giác của góc xOy nhọn. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Trên tia Ot lấy điểm H sao cho OH > OA. Chứng minh: a) Tâm giác OAH = Tâm giác OBH.b)tia AH cắt Oy tại M,tia BH cắt Õ tại N cm tam giac OAM =tam giác OBN c) cm Ab vuông góc với OH .d) gọi K là trung điểm của MN .cm K thuộc tia Ot, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 2 tháng 2022-11-24T00:49:40+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: a) ΔOHA và ΔΔOBH có 
  OH là cạnh chung
  O1=O2 (gt)
  OA=OB (gt)
  Do đó ΔOHA=ΔOHB (c.g.c)
  b) Ta có: ΔOHA=ΔOHB (cmt)
  ⇒ góc OHA = OBH (góc tương đương)
  Xét ΔOAM và ΔOBN
  có góc OAH= góc OBH (cmt)
  OA=OB (gt) 
  góc AOB là chung
  Do đó ΔOAM=ΔOBN (g.c.g)
  c) Gọi I là giao điểm của AB và OH. 
  để ý ΔOIA=ΔOI (c.g.c)
  ⇒ góc OIA= góc OIB 
  mà góc OIA + góc OIB= 180 độ Δ(kề bù)
  ⇒ góc OIA=OIB= 90 độ
  Vậy AB⊥OH
  d) Xét ΔOKN và ΔOKM có 
  OK cạnh chung
  ON=OM (cmt)
  KN=KM (gt)
  Vậy ΔOKN=ΔOKM (c.c.c)
  ⇒ góc NOK= góc MOK
  hay K thuộc tia phân giác của góc NOM(là góc xOy)
  ⇒ K ∈ Ot
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: Hình bạn tìm hiểu và vẻ nha, nếu có gì chưa hiểu thì hỏi mình nha ^^

  toan-lop-7-cho-tia-ot-la-tia-phan-giac-cua-goc-oy-nhon-tren-tia-o-lay-diem-a-tren-tia-oy-lay-die

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )