Toán Lớp 7: Cho tỉ lệ thức $\frac{x}{4}$ = $\frac{y}{7}$ và xy=112. tìm x và y

Question

Toán Lớp 7: Cho tỉ lệ thức $\frac{x}{4}$ = $\frac{y}{7}$ và xy=112. tìm x và y, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 1 giờ 2022-06-15T07:56:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\\$
  Giải đáp + giải thích các bước giải :
  Đặt x/4=y/7=k(k\ne 0)
  ->x=4k,y=7k
  xy=112
  ->4k.7k=112
  ->28k^2=112
  ->k^2=4
  ->k^2=(±2)^2
  ->k=±2 (Thỏa mãn)
  Với k=2
  x=4.2=8
  y=7.2=14
  Với k=-2
  x=-2.4=-8
  y=-2.7=-14
  Vậy (x;y)=(8;14),(-8;-14)

 2. $\dfrac{x}{4}=\dfrac{y}{7}$
  $→7x=4y$
  $x=\dfrac{4}{7}y$
  $xy=112$
  $→\dfrac{4}{7}y.y=112$
  $\dfrac{4}{7}y^2=112$
  $y^2=196$
  $y=14$ hay $y=-14$
  Với $y=14→x=\dfrac{112}{14}=8$
  $y=-14→x=\dfrac{112}{14}=-8$
  Vậy $x=8$ thì $y=14$ hay $x=-8$ thì $y=-14$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )