Toán Lớp 7: Cho tam giác nhọn MNP (MN

Question

Toán Lớp 7: Cho tam giác nhọn MNP (MN

in progress 0
Phước Bình 1 tuần 2022-06-14T23:26:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đáp án:
   
  Giải thích các bước giải:
   

  toan-lop-7-cho-tam-giac-nhon-mnp-mn-mp-goi-i-la-trung-diem-cua-np-tren-tia-doi-cua-tia-im-lay-di

 2.       giải :
  a, xét Δ MNI và ΔQPI:
  IM=IQ (gt)
  MIN=QIP (gt)
  NI=PI (gt)
  => ΔMNI = Δ QPI (c.g.c)
  b, xét cho tam giác KNM = tam giác KNH vì MK=HK (GT) góc NKM= góc NKH =90 độ NK chung => tam giác NMK=tam giácNHK (c.g.c) =>HN=MN (tương ứng) (1) mà MN=PQ (tam giác MNI= tam giác QPI.)(2) từ (1) và (2) => HN=PQ
  Minh@
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )