Toán Lớp 7: Cho tam giác nhọn ABC.kẻ AH vuông góc với BC.tính chu vi tam giác ABC biết AC=5cm, BC=6cm,AH=4cm.

Question

Toán Lớp 7: Cho tam giác nhọn ABC.kẻ AH vuông góc với BC.tính chu vi tam giác ABC biết AC=5cm, BC=6cm,AH=4cm., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kiều Nguyệt 1 tháng 2022-03-14T22:02:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   #Clickbim 

  Xét \triangle AHC vuông tại H ,có : 

  AC^2 = HC^2 + AH^2 (Định lý Pytago) 

  -> 5^2 = HC^2 + 4^2

  -> HC^2 = 25 – 16

  -> HC^2  = 9

  -> HC = 3 cm

  Ta có : BC = HC + HB

  -> HB = 6 – 3 = 3 cm

  Xét \triangle AHB vuông tại H ,có : 

  AB ^2 = HB^2 + AH^2 (Định lý Pytago)

  -> AB^2 = 3^2 + 4^2

  -> AB^2 = 9 + 16

  -> AB^2 = 25

  -> AB = 5 cm

  Chu vi của tam giác là : 

    AB + AC + BC

  = 5 + 5 + 6

  = 16 cm

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   

  toan-lop-7-cho-tam-giac-nhon-abc-ke-ah-vuong-goc-voi-bc-tinh-chu-vi-tam-giac-abc-biet-ac-5cm-bc

 2. Đáp án
  toan-lop-7-cho-tam-giac-nhon-abc-ke-ah-vuong-goc-voi-bc-tinh-chu-vi-tam-giac-abc-biet-ac-5cm-bc

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )