Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AC = AD. Trên tia đối của tia BA lấy điểm M bất kì. Chứng minh

Question

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AC = AD. Trên tia đối của tia BA lấy điểm M bất kì. Chứng minh rằng:
a) BA là tia phân giác của góc CBD., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 1 tháng 2022-12-21T12:34:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   Bạn tham khảo ạ^^
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Xét ΔBAC và ΔBAD vuông tại A có:
  + AB chung
  + AC = AD
  => ΔBAC = ΔBAD (c-g-c)
  => góc ABC = góc ABD
  => BA là tia phân giác của góc CBD

 2. Lời giải và giải thích chi tiết :
  * GT : Cho Δ vuông ABC ( A vuông )
  AC = AD
  DAC thẳng hàng 
  D khác C
  * KL : BA là tia phân giác góc CBD .
  a , Xét Δ ABC và Δ ABD , ta có :
  AC = AD ( gt )
  ∠ CAB = ∠ BAD vì ( 90 độ = 90 độ )
  AB cạnh chung
  Nên Δ ABC = Δ ADC ( c – g – c )
  Mà Δ ACB = Δ ADB 
  ⇒ ∠ CBA = ∠ DBA ( 2 cạnh tương ứng ) 
  Mà BA cạnh nằm giữa
  ⇒ BA là tia phân giác của góc CBD .
  Xin hay nhất + 5 sao + cám ơn ạ .Chúc bn học giỏi :DDDDDDD
  Hình :
   

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-tren-tia-doi-cua-tia-ac-lay-diem-d-sao-cho-ac-ad-tren-ti

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )