Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại A .tia phân giác của góc B cắt cạnh Ac tại D .trên cạnh BC lấy điểm H sao cho BH=BA .a, chứng minh tam giác

Question

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại A .tia phân giác của góc B
cắt cạnh Ac tại D .trên cạnh BC lấy điểm H sao cho BH=BA .a, chứng minh tam giác ABC = tâm giác HBD b, cm DH vuông tại BC . d, giả sử góc C = 60 độ .tính số đo góc AHB, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 2 tháng 2022-03-02T23:36:07+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   Xét Δ ABD và Δ HBD có

               BA=BH

           ^ABD=^HBD (BD là tia phân giác ^B)

               BD là cạnh chung

      ⇒ Δ ABD = Δ HBD (c.g.c)

     b) Vì Δ ABD = Δ HBD

  ⇒ ^A=^BHD=90 ( 2 góc tương ứng )

  ⇒ BH ⊥ HD

  c) Vì Δ ABC vuông tại A nên

              ^B+^C= 90

                      ^B= 90-^C=90-60=30

      Vì BD là tia phân giác ^B nên

         ^ABD=^HBD= ^B/2= 30/2 = 15

     Vì Δ ABD vuông tại A nên

               ^ABD+^ADB = 90

                   15 + ^ADB= 90

                           ^ADB = 90-15

                            ^ADB= 75  

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )