Toán Lớp 7: cho tam giác ABC vuông ở A có góc C = 30 độ , đường cao AH ( H thuộc BC ) Trên đoạn HC lấy điểm D sao cho HD = HB Từ C kẻ CE vuông góc

Question

Toán Lớp 7: cho tam giác ABC vuông ở A có góc C = 30 độ , đường cao AH ( H thuộc BC ) Trên đoạn HC lấy điểm D sao cho HD = HB Từ C kẻ CE vuông góc AD ( E thuộc AD ) C/M
a) tam giác ABD đều
b) AH=CE
c) EH // AC, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 2 tháng 2022-12-19T05:47:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-vuong-o-a-co-goc-c-30-do-duong-cao-ah-h-thuoc-bc-tren-doan-hc-lay-di

 2. a, Xét tam giác AHB và tam giác AHD, có:
  HD=HB (gt)
  aHd=ahb ( AH vuống góc với BD)
  AH chung 
  => tam giác AHB = tam giác AHD( c-g-c)
  => B = D( hai góc t/ứng)
  => tam giác ABD cân tại A
  Xét tam giác ABC có:
  A+B+C= 180 độ
  A= 90 độ
  C= 30 độ
  => B = 180-90-30= 60 độ
  => Tam giác ABD lầ tam giác đều
  b, Vì tam giác ABD là tam giác đều(cm a)
  => bAd = 60 độ
  Mà A = 90 độ
  =>dAc= A- bAd
  => dAc= 30 độ( hay tam giác DAC cân)
  => DA =DC
  Xét tam giác HDA và tam giác CDE, có:
    hDa=cDe( hai góc đđ )
  aHd=cEd( = 90 độ)
  DA=DC
  => tam giác HDA = tam giác CDE(ch-gn)
  => AH=CE(hai cạnh t/ứng)
  c,  Ta có:
  D1+D2= 180 độ
  D3+D4= 180 độ
  D1 đối đỉnh với D3
  D2 đối đỉnh với D4
  => EH//AC

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-vuong-o-a-co-goc-c-30-do-duong-cao-ah-h-thuoc-bc-tren-doan-hc-lay-di

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )