Toán Lớp 7: cho tam giác ABC và tam giác EFD là 2 tam giác bằng nhau. Hãy viết ký hiệu về sự bằng nhau của 2 tam giác đó nếu biết: a) góc A = góc F

Question

Toán Lớp 7: cho tam giác ABC và tam giác EFD là 2 tam giác bằng nhau. Hãy viết ký hiệu về sự bằng nhau của 2 tam giác đó nếu biết:
a) góc A = góc F; góc B = góc E
b) cạnh AB = cạnh ED ; cạnh AC = cạnh FD
c) góc A = góc E ; cạnh AD = cạnh EF
Làm hộ mình ý c) thôi nhá, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 2 tháng 2022-11-23T19:47:49+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Bn tham khảo hình dưới nhé.

    toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-va-tam-giac-efd-la-2-tam-giac-bang-nhau-hay-viet-ky-hieu-ve-su-bang

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )